P i poskytov‘nќ naich slu.eb n‘m pom‘hajќ soubory cookie. Vyu.ќv‘nќm naich slu.eb s jejich pou.ќv‘nќm souhlasќte. V po ‘dku Dalќ informace

Bandzone.cz facebook

JetЛ jednou naposledy p ipomќn‘me, .e pokud m‘te nov­ singl s ambicќ dostat se do r‘diќ, nebo m™diќ obecnЛ, m.ete dorazit na dnenќ workshop s Ondrou Fiedlerem (producent mnoha souЅasn­ch r‘diov­chЂЂЂ

zobrazit cel™ nebo komentovat »

U. tento Ѕtvrtek druh­ dќl ze s™rie Musician Factory workshop. Tentokr‘t na t™ma singl. Pokud chcete nasbќrat nЛjak™ u.iteЅn™ info a posunou vae hudebnќ sna.enќ zase o kus d‘l, tak urЅitЛ p ijїte. ЂЂЂ

zobrazit cel™ nebo komentovat »

Jsi student, m‘ kapelu a chce si zkusit zahr‘t pro tisќcihlav™ publikum? Ladronkafest ti tuhle p ќle.itost d‘! StaЅќ se p ihl‘sit do soutЛ.e, p emluvit k‘moe a ti dajќ hlas a je to tvoje! Veker™ЂЂЂ

zobrazit cel™ nebo komentovat »

Slu.by pro kapely

Bandzone t­mem provЛ en™ a autorizovan™ slu.by zamЛ en™ na zaЅќnajќcќ i profesion‘lnќ kapely.
zobrazit dalќ slu.by pro kapely »

Top p edprodeje

Levn™ vstupenky odkudkoliv rovnou do vaeho mobilu. U. nikdy nezapomenete lќstek na akci doma

Jo, nenќ to jednoduch™

31.10.2017 od 19:00 Reduta, Olomouc

Extrem food festival Olomouc

23.09.2017 od 10:00 Letnќ kino , Olomouc

Praktick­ certifikovan­ tr™nink Terapeut Access Bars^

03.12.2017 od 10:00 Abeceda pozn‘nќ - relaxaЅnќ vzdЛl‘vacќ studio, Hradec Kr‘lov™
zobrazit dalќ »

Album t­dne musicserver.cz

Dead Cross

Dead Cross

Hodnocenќ: 9/10

Dead Cross je skupina slo.en‘ kolem geni‘lnќho bubenќka Davea Lombarda, kter­ se v roce 2015 spojil s Ѕleny skupin Retox a The Locust. Pvodnќ zpЛv‘k Gabe Serbian ovem rok nato skupinu opustil a na jeho mќsto p iel Mike Patton. Projekt r‘zem dostal zajќmav™ parametry a strhujќcќ debut je toho dkazem.

Video

theorchardrestaurant628.prnthevideo.com \\\\\davidlebovitz644.prnthevideo.com \\\\\hqbigboobs107.prnthevideo.com \\\\\365daysofbakingandmore747.prnthevideo.com \\\\\colliderporn167.prnthevideo.com \\\\\